ریه چیست ؟ ، ریه جزو مهم ترین اندام دستگاه تنفسی در بدن هر فرد می باشد و آنفولانزا، سرفه مزمن ، آسم ، برونشیت ، سیاه سرفه و ... از بیماری های مربوط با ریه هستند . 


یکی از وظایف ریه این می باشد : جداسازی اکسیژن از هوا و منتقل کردن آن به دستگاه گردش خون می باشد و خون را به بافت ها وارد می کند و گاز دی اکسیدکربن را از ریه ها بیرون می نماید . جای ریه ها در قفسه سینه می باشد و خیلی بزرگ می باشند و فضای خیلی زیادی را می گیرند . هر انسانی دارای دو ریه می باشد و ریه چپ کوچک تر از ریه راست است .
شکل ظاهری ریه ها شبیه اسفنج می باشد. ریه ها در قفسه سینه هستند و به قدری بزرگ هستند که خیلی از فضای سینه را گرفته اند . هر انسان از دو ریه برخوردار است و ریه سمت چپ مقداری کوچک تر از ریه سمت راست است . 
ریه ها بسیار شگفت انگیز هستند و به شما کمک می کند تا نفس بکشید ، حرف بزنید ، آواز بخوانید ، گریه کنید . ریه ها حتی با مغز نیز همکاری می کنند و وقتی کیلومترها می دوید میزان هوای زیادتری با سرعت بیشتری را به بدن وارد می نماید و بعد خارج می شود . ریه با سیستم تنفسی کار می کنند ، هوای تازه را به بدن وارد می نماید و هوای کثیف را از بدن بیرون می کند .


ساختار ریه ها و نقش ریه ها در بدن : 


همان گونه که گفته شد ریه ها در قفسه سینه قرار دارند و خیلی از فضای سینه را گرفته اند و ریه سمت چپ کمی کوچکتر از ریه سمت راست می باشد زیرا چپ ، جای قلب است .
قفسه سینه دارای 12 دنده می باشد و این دنده ها به ستون فقرات پشت کمر و دور ریه ها به یکدیگر وصل شده اند ، از ریه ها حفاظت می کنند در زیر ریه ، دیا فراگم که ماهیچه به شکل گنبدی قرار دارد ، کمک می کند تا کار دم و بازدم صورت بپذیرد .
ریه ها از بیرون شبیه اسفنج به رنگ صورتی هستند . درآخر نای دو لوله بزرگ به نام لوله نای اصلی موجود است که یکی به سمت چپ و یکی به سمت راست وصل می شود ؛ هر شاخه اصلی نایژه شاخه هایی به داخل لوله ها را دارد که این شاخه ها کوچک و کوچک تر می شوند ، به کوچکترین لوله نایچه می گویند . داخل هر ریه حدود 30 هزار نایچه در هر ریه موجود است و هر نایچه به اندازه مو می باشد .
آلوئولی یا حبابچه محل ویژه ای در آخر نایچه ها هستند که کیسه های خیلی نازک به شکل فشرده در آن وجود دارد . در ریه بیش از 600 میلیون آلوئولولی وجود دارد . آلوئولوس اسم هر آلوئولو می باشد و سوراخ هایی مثل رگ های کوچک خونی که به آن مویرگ می گویند وجود دارد . این مویرگ ها خیلی ریز می باشند .